Xu Hướng 9/2023 # Todo List: Liên Kết Route Và Model Tự Động Trong Laravel # Top 17 Xem Nhiều | Shnr.edu.vn

Xu Hướng 9/2023 # Todo List: Liên Kết Route Và Model Tự Động Trong Laravel # Top 17 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Todo List: Liên Kết Route Và Model Tự Động Trong Laravel được cập nhật mới nhất tháng 9 năm 2023 trên website Shnr.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Laravel được lựa chọn để phát triển ứng dụng web vì có rất nhiều các công cụ, tính năng được tích hợp sẵn, nó giúp cho công việc phát triển thuận lợi hơn, viết ít code hơn và code cũng dễ dàng maintain. Route Model Binding là một trong những hạt cát của sa mạc công cụ, nhưng có thể thấy những cái nhỏ nhất cũng chứa đựng đầy tinh thần Laravel.

Trước khi đến với định nghĩa Route Model Binding là gì? chúng ta quay trở lại với các phương thức đã viết code trong TodosController ở những bài trước:

public

function

show

(

$todoId

)

{

}

public

function

edit

(

$todoId

)

{

}

public

function

update

(

$todoId

)

{

]

)

;

$todo

=

Todo

::

find

(

$todoId

)

;

return

redirect

(

'/todos'

)

;

}

public

function

destroy

(

$todoId

)

{

$todo

=

Todo

::

find

(

$todoId

)

;

return

redirect

(

'/todos'

)

;

}

Để ý kỹ thấy rằng các phương thức này trong TodosController đều có tham số là một biến chứa ID của Todo và trong phương thức đều có một đoạn code thực hiện tìm Todo tương ứng trong database. Nhận ra sự dư thừa này, Laravel đưa ra tính năng Route Model Binding.

Route Model Binding (tạm dịch là Liên kết Route và Model) là một cơ chế truyền một instance của Model trực tiếp vào Route. Ví dụ ở đây thay vì truyền một ID của Todo chúng ta sẽ truyền vào Model Todo. Toàn bộ các phương thức trên có thể viết lại với Route Model Binding như sau:

public

function

show

(

Todo

$todo

)

{

}

public

function

edit

(

Todo

$todo

)

{

}

public

function

update

(

Todo

$todo

)

{

]

)

;

return

redirect

(

'/todos'

)

;

}

public

function

destroy

(

Todo

$todo

)

{

return

redirect

(

'/todos'

)

;

}

Như vậy, Laravel đã ngầm định rằng phần biến động {todo} trong Route tương ứng với Model Todo khi xử lý trong Controller, rất đơn giản và giảm bớt được việc viết code phải không?

Bạn thử thực hiện lại các chức năng trong ứng dung Todo List, mọi thứ hoạt động bình thường phải không?

Các loại liên kết Route Model

Về phạm vi bài học thì đã kết thúc, xong nhân tiện nói về Liên kết Route Model, chúng ta tìm hiểu thêm một chút. Trong Laravel có hai loại Liên kết Route Model:

Liên kết tự động (Implicit Binding)

Như trong ví dụ trên, Laravel tự động phân giải Model định nghĩa trong Route hoặc trong Controller với các biến đặt tên dạng type-hint. Một chú ý là mặc định Liên kết này sử dụng trường id của Model, nếu bạn muốn sử dụng một trường khác thì khai báo qua phương thức getRouteKeyName() trong Model đó.

public

function

getRouteKeyName

(

)

{

return

'slug'

;

}

Như vậy trong Route chúng ta có thể định nghĩa đường dẫn chi tiết cho bài viết như sau:

Route

::

get

(

'/blog/{slug}'

,

function

(

Post

$post

)

{

}

)

;

Rất hay phải không, chúng ta có thể thực hiện liên kết tự động Route và Model với bất kỳ trường nào có giá trị là duy nhất.

Liên kết theo khai báo (Explicit Binding)

Với kiểu Explicit Binding, chúng ta có thể đưa vào các logic nghiệp vụ riêng. Ở ví dụ trên chúng ta sử dụng slug, nhưng nếu chúng ta vừa muốn sử dụng slug vừa muốn sử dụng id thì thế nào?

Ví dụ, đường dẫn kiểu /blog/bai-viet-thu-nhat và /blog/1 đều có thể hiển thị bài viết đầu tiên. Mặc dù ví dụ này không hữu ích trong thực tế, nhưng sẽ có lúc bạn cần một trường hợp tương tự như vậy. Chúng ta sẽ phải sử dụng đến Explicit Binding, khai báo vào phương thức boot() của RouteServiceProvider:

public

function

boot

(

)

{

parent

::

boot

(

)

;

Route

::

bind

(

'post'

,

function

(

$value

)

{

return

AppPost

::

where

(

'slug'

,

$value

)

}

)

;

}

Bài này hơi dài dòng một tí vì phần này mình thấy khá hay mà trong video ngắn quá, rất mong anh em đóng góp ý kiến giúp All Laravel ngày càng hoàn thiện hơn.

Source code: Bài 15 – Route Model Binding

Hợp Đồng Liên Kết Đào Tạo

HỢP ĐỒNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

Số:…/…

– Căn cứ Luật Giáo dục được Quốc hội Khóa X nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 02/12/1998;

– Căn cứ Nghị định số18/2001/NĐ-CP ngày 04/5/2001 của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định về lập và hoạt động của các cơ sở văn hóa giáo dục nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số: …../2003-TT-BGD&ĐT ngày… tháng… năm… của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện Nghị định số18/2001/NĐ-CP ngày 04/5/2001 của Chính phủ.

A. Bên (các Bên) Việt Nam:

1. Tên cơ sở giáo dục, hoặc cá nhân ………………………………………………………………………….

2. Đại diện được ủy quyền………………………………………………………………………………………..

Chức vụ………………………………………………………………………………………………………………….

3. Địa chỉ trụ sở chính ……………………………………………………………………………………………..

Điện thoại…………… Telex/Fax……………… E.mail……………………………………………………….

4. Lĩnh vực đang hoạt động trong ngành giáo dục……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Số giấy phép hay Quyết định thành lập ………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Do cơ quan nào cấp?……………………………………………………………………………………………….

ngày…….. tháng…… năm…… cấp tại …………………………………………………………………………

Tài khoản mở tại Ngân hàng………………. Số tài khoản ………………

B. Bên (các Bên) nước ngoài:

1. Tên cơ sở giáo dục hoặc cá nhân …………………………………………………………………………..

2. Đại diện được ủy quyền………………………………………………………………………………………..

Chức vụ………………… Quốc tịch ……………………………………………………………………………….

Số hộ chiếu………………………… Thời hạn sử dụng………………………………………………………..

Nơi cấp …………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú…………………………………………………………………………………………………..

3. Trụ sở chính:

Điện thoại……… Telex/Fax………. E.mail………………. Website:……………………………………

4. Lĩnh vực đang hoạt động trong giáo dục: ……………………………………………………………….

5. Số giấy phép hoặc quyết định thành lập …………………………………………………………………

Do cơ quan nào cấp ………………………………………………………………………………………………..

Ngày……… tháng……… năm………… Cấp tại ………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Tài khoản mở tại Ngân hàng: ………………………..…………………………………………………………

Số tài khoản: ……………………………….………………………………………………………………………..

Ghi chú: Nếu một hoặc cả hai Bên liên kết gồm nhiều thành viên thì từng thành viên sẽ mô tả đầy đủ theo các chi tiết nêu trên. Mỗi Bên sẽ chỉ định đại diện được ủy quyền của mình.

Cùng thỏa thuận ký Hợp đồng liên kết hoạt động trong giáo dục, đào tạo với các điều khoản và điều kiện sau đây:

Điều 1. Mục tiêu liên kết trong lĩnh vực giáo dục…………………………

(Nêu chi tiết nội dung và phạm vi liên kết trong giáo dục).

Điều 2.

1.Địa điểm thực hiện:

2. Khả năng liên kết trong giáo dục. (Nêu cụ thể cấp bậc, ngành nghề, trình độ đào tạo…).

3. Kết quả đạt được trong liên kết. (Văn bằng, chứng chỉ)………

4. Văn phòng điều hành của bên nước ngoài (nếu có):

– Địa chỉ:…

– Điện thoại…………..Fax………… Mail……….Website………..

Điều 3. Trách nhiệm của các Bên liên kết trong việc góp vốn để thực hiện Hợp đồng:

a) Bên (các Bên) Việt Nam góp…………… USD bằng…………… ĐVN

b) Bên (các Bên) nước ngoài góp…………. USD bằng…………… ĐVN.

Nếu vào thời điểm đóng góp thực tế những giá trị đóng góp thay đổi với giá trị hiện tại thì các bên liên kết phải thỏa thuận về những sửa đổi đó và báo cáo cơ quan cấp Giấy phép xem xét chuẩn y.

Trong trường hợp một bên không có khả năng hoàn thành nghĩa vụ như đã thỏa thuận thì bên đó phải thông báo cho các bên kia biết lý do và những biện pháp xử lý trước……. ngày. Thiệt hại thực tế do sự chậm trễ hay không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của một bên gây ra, sẽ được bồi thường theo thỏa thuận của các bên; trong trường hợp không thỏa thuận được thì sẽ do cơ quan xét xử quy định tại Điều 15 Hợp đồng này quyết định

Điều 4.Những trách nhiệm, nghĩa vụ khác của các Bên thực hiện Hợp đồng liên kết.

– Bên Việt Nam…………………………………………………………………………

– Bên nước ngoài……………………………………………………………………….

Điều 5. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng liên kết, các Bên thỏa thuận cơ chế giám sát, thanh tra, kiểm tra.

(Cần nêu rõ cơ chế giám sát; có thể thành lập Ban điều phối, Văn phòng điều hành…).

Điều 6. Thời hạn hợp đồng liên kết này là………. (tối đa 50 năm) kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập cơ sở liên kết.

Điều 7. Kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập cơ sở liên kết, Hợp đồng này được thực hiện theo tiến độ sau:

1. Khởi công xây dựng trụ sở từ tháng thứ …………………………………..

2. Lắp đặt trang thiết bị từ tháng thứ …………………………………………..

3. Khánh thành ………………………………………………………………………..

4. Khai giảng ………………………………………………………………………….

Điều 8. Trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính của mỗi Bên theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 9. Các Bên tham gia Hợp đồng liên kết thỏa thuận về xử lý tài chính (lợi nhuận, các khoản lỗ)…….

Điều 10. Các Bên tham gia Hợp đồng liên kết cam kết thực hiện đầy đủ các quy định về tài chính theo Nghị định 18 nếu hoạt động liên kết là hoạt động có thu.

Điều 11. Hợp đồng liên kết này có thể chấm dứt hiệu lực trước thời hạn hoặc kết thúc trong các trường hợp sau:

(Mô tả chi tiết)

Điều 14. Hợp đồng liên kết có thể được sửa đổi, bổ sung sau khi đã thỏa thuận bằng văn bản giữa các Bên tham gia liên kết và phải được cơ quan cấp Giấy phép thành lập cơ sở liên kết chuẩn y trước khi thực hiện.

Điều 15. Tranh chấp giữa các Bên tham gia Hợp đồng liên kết hoặc phát sinh từ Hợp đồng trước hết phải được giải quyết thông qua thương lượng và hòa giải. Trong trường hợp các Bên tranh chấp vẫn không thỏa thuận được với nhau thì vụ tranh chấp sẽ được đưa ra………..(ghi rõ tên và địa chỉ Tòa án hoặc tổ chức trọng tài).

Advertisement

Quyết định của………(tổ chức ghi ở trên) là chung thẩm và các bên liên kết phải tuân theo.

Điều 16. Hợp đồng liên kết này có hiệu lực kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập cơ sở liên kết.

Điều 17. Hợp đồng liên kết này được ký ngày…… tháng…… năm…… tại….. gồm…… bản gốc bằng tiếng Việt Nam và bằng tiếng nước ngoài thông dụng.

Cả hai bản tiếng Việt và tiếng (nước ngoài thông dụng)…………….. đều có giá trị pháp lý như nhau.

Đại diện

Bên (các Bên) nước ngoài

(Ký, chức vụ, ghi rõ họ tên và dấu)

Đại diện

Bên (các Bên) Việt Nam

(Ký, chức vụ, ghi rõ họ tên, dấu)

Trường Liên Kết Quốc Tế Inschool – Đồng Nai

Trường Liên Kết Quốc tế INschool

4.6

/ 5

(9 đánh giá)

Trường mầm non, tiểu học và THCS – Đồng Nai

Địa chỉ:262 Nguyễn Tri Phương, Xuân An, Long Khánh, Đồng Nai

Điện thoại:0251 7301 619

Giờ hoạt động:

Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu: 07:30 đến 11:30

Thứ Bảy, Chủ Nhật: 08:00 đến 12:00

Trường Liên Kết Quốc tế INschool là một trong những Trường mầm non, tiểu học và THCS tại Đồng Nai, có địa chỉ chính xác tại 262 Nguyễn Tri Phương, Xuân An, Long Khánh, Đồng Nai.

Trường có địa chỉ website là chúng tôi Đây cũng là cổng thông tin chính thức của nhà trường có chức năng cập nhật thường xuyên các hoạt động của nhà trường nhằm giúp cho các bậc phụ huynh có thể nắm bắt được các thông tin.

Hotline chính thức của nhà trường là: 0251 7301 619. Đây là hotline tiếp nhận mọi phản ánh, cũng như tư vấn và giải đáp mọi câu hỏi thắc mắc của quý phụ huynh.

Ngoài ra đây là các trang mạng xã hội của nhà trường giúp bạn biết thêm các thông tin hoạt động mới nhất của trường.

Trường Liên Kết Quốc Tế INschool – Home – Facebook

262 Nguyen Tri Phuong, Phuong Xuan An, Long Khanh, Đồng Nai Province, Vietnam 810000. Get Directions · Rating · 4.7. (41 reviews) · 1,537 people checked in here.

Trang chủ – TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL: Trang chủ Inschool

Chúc INschool ngày càng lớn mạnh để có thể đồng hành trong việc học tập và trưởng thành của các con. Chúc các thầy cô thật nhiều sức khỏe! Xin cảm ơn. Đào Thắm …

Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu: 07:30 đến 11:30

Thứ Bảy, Chủ Nhật: 08:00 đến 12:00

Thành phố Long Khánh, Huyện Cẩm Mỹ và Huyện Thống Nhất là 3 quận huyện gần nhất đến với Trường Liên Kết Quốc tế INschool. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo khoảng cách khác của quận huyện thuộc Đồng Nai. Lưu ý thời gian đi dự kiến có thể sẽ thay đổi tuỳ vào tình hình giao thông.

Đi từ trung tâm Khoảng cách Xe máy Xe ô tô

Thành Phố Biên Hòa 42.3 km 102 phút 85 phút

Huyện Cẩm Mỹ 11.7 km 28 phút 23 phút

Huyện Định Quán 31.15 km 75 phút 62 phút

Thành Phố Long Khánh 0.85 km 7 phút 7 phút

Huyện Long Thành 36.7 km 88 phút 73 phút

Huyện Nhơn Trạch 46.57 km 112 phút 93 phút

Huyện Tân Phú 43.14 km 104 phút 86 phút

Huyện Thống Nhất 12.27 km 29 phút 25 phút

Huyện Trảng Bom 27.41 km 66 phút 55 phút

Huyện Vĩnh Cửu 47.08 km 113 phút 94 phút

Huyện Xuân Lộc 19.74 km 47 phút 39 phút

Để đặt lịch hẹn hoặc liên hệ với Trường Liên Kết Quốc tế INschool bạn có thể gọi trực tiếp vào hotline của trường, đến trực tiếp địa chỉ hoặc truy cập vào website chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 262 Nguyễn Tri Phương, Xuân An, Long Khánh, Đồng Nai

Điện thoại: 0251 7301 619

Trường Song Ngữ Á Châu (ABC EDU)

Khoảng cách: 47.16 km

4.3

(15)

Trường tiểu học, THCS và THPT

Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Trường tiểu học, THCS và THPT Lê Quý Đôn

Khoảng cách: 47.68 km

4.8

(10)

Trường tiểu học, THCS và THPT

2415 QL20, Phú Lâm, Tân Phú, Đồng Nai

Trường Lê Quý Đôn – Trường Quốc Tế Ips Đồng Nai

Khoảng cách: 47.02 km

4.1

(7)

Trường tiểu học, THCS và THPT

Đ. Võ Thị Sáu, Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Trường tiểu học, THCS và THPT Thái Bình Dương (IPS)

Khoảng cách: 47.04 km

4.7

(21)

Trường tiểu học, THCS và THPT

20 Hưng Đạo Vương, Trung Dũng, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Trường THCS và THPT Tây Sơn

Khoảng cách: 43.12 km

4.1

(7)

Trường THCS và THPT

Thanh Sơn, Định Quán, Đồng Nai

Trường THCS Trường Sa

Khoảng cách: 42.91 km

4.4

(17)

Trường THCS

Bùi Trọng Nghĩa, Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Hotline chính thức của Trường Liên Kết Quốc tế INschool tại Đồng Nai là 0251 7301 619. Quý phụ huynh có thể liên hệ hotline này để được giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh nhất. Nhà trường luôn hoan nghênh và trân trọng những ý kiến đánh giá, góp ý của quý phụ huynh để từng bước hoàn thiện và phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và thiết lập mối quan hệ thân thiết giữa nhà trường và phụ huynh.

Trong quá trình hoạt động, Trường Liên Kết Quốc tế INschool đã được các đơn vị chuyên môn, báo chí cũng như các trang mạng đánh giá uy tín tại:

Tuyển Giáo Viên Mầm Non Inschool – TopCV

Mô tả công việc.TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL – Chi nhánh LONG KHÁNH – ĐỒNG NAI -Quản lý lớp học, giảng dạy bài học theo …

Trường Liên kết Quốc tế INschool thuộc Tổ chức giáo dục Interlink được thành lập từ năm 2009, với 3 văn phòng đại diện tại Mỹ – Úc – Canada, 10 trung tâm Anh …

Advertisement

Trường Quốc Tế SNA Marianapolis · Trường Liên Kết Quốc Tế INschool · ABC EDU – Song Ngữ Á Châu · Tập Đoàn Giáo Dục IGC School.

Đầu tư mở trường mầm non gần Bến Xe Long Khánh, Thị xã …

Nhu cầu tìm trường mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ gần Bến Xe Long Khánh, Thị xã Long Khánh, Đồng Nai theo các kết quả thống kê, đánh giá dựa trên quá trình liên …

Trường Liên Kết Quốc tế INschool – Business Directory Vietnam

Trường Liên Kết Quốc tế INschool ; Address, 262 Nguyễn Tri Phương, Xuân An, Long Khánh, Đồng Nai, Vietnam ; Phone, +84 251 7301 619 ; Hours. Monday, 07:30-11:30, …

Danh sách 5 trường quốc tế ở Đồng Nai mới nhất 2023

Trường liên kết quốc tế INschool thành lập năm 2009 với hệ thống giáo dục từ mầm non đến THPT. Tại đây, học sinh được tận …

Giới Thiệu Và Cách Chơi Tướng Nakroth Trong Liên Quân Mobile

Okay, đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu về bộ chiêu thức của Nakroth.

I. Bộ chiêu thức của tướng Nakroth

Nội tại Thẩm phán oai nghiêm: Với 4 đòn đánh thường sẽ hất tung đối thủ 1 lần và tăng 50% tốc độ đánh. Điều này giúp hắn ta có thêm lượng khống chế cũng như tốc độ đánh.

Nguồn cơn rắc rối: Chiêu thức này giúp hắn ta tăng độ cơ động và cường hóa đòn đánh tay tiếp theo.

Lưỡi đao phán xét: Đúng như tên gọi của nó, đây là chiêu thức gây sát thương của Nakroth và cũng là chiêu thức kết liễu những kẻ địch xấu số. Ngoài ra còn giúp hắn miễn nhiễm với khống chế trong lúc đang thực hiên chiêu thức.

#1. Lưu ý khi sử dụng chiêu thức

– Nguồn cơn rắc rối là chiêu thức khó dùng và làm tăng độ khó của Nakroth vì chiêu thức này lướt về phía sau thì Nakroth sẽ bay về phía trước và ngược lại. Vì thế hãy lưu ý và luyện tập thật nhiều cho quen tay rồi sau đó hãy đưa vào đấu hạng.

#2. Cách Combo

– Nếu cướp mục tiêu lớn thì ta sử dụng chiêu 2 bay vào và sử dụng luôn chiêu 1 để hất tung rừng của đối phương sau đó kết thúc mục tiêu bằng Trừng Phạt – Tê Tái sau đó nếu tình hình đánh được thì dùng chiêu 1 để truy đuổi kẻ thù và chiêu 3 để kết liễu. Nếu không ổn thì dùng chiêu 1 để bỏ chạy.

II. Bảng ngọc và Built trang bị cho Nakroth

#1. Bảng ngọc

Về bảng ngọc mình sẽ giới thiệu cho các bạn 2 bảng như sau:

10 viên ngọc đỏ Công vật lý.

10 viên ngọc tím Hút máu.

Bảng này giúp bạn có khả năng gây sát thương vật lý cũng như xuyên giáp. Đặc biệt với 10 viên ngọc hút máu thì bạn không cần phải về nhà thường xuyên, chỉ cần vào rừng ăn 1-2 con quái là có thể quay trở lại giao tranh hoặc làm tiếp nhiệm vụ của mình.

Về ngọc đỏ các ban lên 5 viên Công vật lý và 5 viên Tỉ lệ chí mạng.

Ngọc tím các bạn lên 5 viên Hút máu và 5 viên Tỉ lệ chí mạng/Máu.

Khi đó các bạn sẽ có:

8,5 Tỉ lệ chí mạng.

300 Máu tối đa.

Đây là bảng ngọc gây đột biến cho Nakroth vì có tỉ lệ chí mạng và cũng tăng thêm độ cúng cáp đồng thời không thể thiếu công vật lý xuyên giáp và hút máu.

#2. Built trang bị

Nakroth là vị tướng có độ cơ động cao và khả năng dọn rừng nhanh. Vì thế hãy ưu tiên sử dụng bổ trợ trừng trị để đi đường rừng.

Kiếm truy hồn.

Thương xuyên phá.

Phức hợp kiếm.

Giáp hộ mệnh.

Trong trường hợp bạn đã mất giáp hộ mệnh thì có thể bán để lên Hecules thịnh nộ cũng ổn.

Kiếm truy hồn.

Thương xuyên phá.

Áo choàng băng.

Giáp hộ mệnh.

Trong trường hợp bạn đã mất giáp hộ mệnh thì có thể bán để lên Hecules thịnh nộ cũng ổn.

III. Lưu ý khi sử dụng tướng Nakroth

– Thứ 2 là đi rừng thì hãy ăn nhanh cho mình mảng rừng bên đường Tà Thần sau đó nhanh chóng xuống gank đường Rồng và đảo qua Mid.

– Thứ 3 Nakroth là vị sát thủ nên hãy đợi tanker mở combat rồi luồn ra sau đội hình đối phương để bắt chủ lực như Xạ thủ và Pháp sư.

IV. Lời Kết

Hẹn các bạn trong các bài viết tiếp theo ha ^^

Tên Kí Tự Liên Quân Đẹp Ngầu 2023 ❤️️ Tạo Tên Liên Quân

Tên Kí Tự Liên Quân Đẹp Ngầu 2023 ❤️️ Tạo Tên Liên Quân ✅ Gửi Tặng Game Thủ Danh Sách Tên Ký Tự Đặc Biệt Và Mới Lạ Nhất Trong Game.

Arena of Valor là một trò chơi đấu trường chiến đấu trực tuyến nhiều người chơi (MOBA) được phát triển cho điện thoại di động. Gameplay tổng thể của Arena of Valor rất giống với Liên Minh Huyền Thoại, một game MOBA trên PC do Riot Games phát triển và phát hành, cũng là một công ty con của Tencent.

Người chơi có thể mua các vật phẩm, có tác động lớn đến chỉ số anh hùng và lối chơi. Một ví dụ về điều này là Zephys, một lớp chiến binh / sát thủ kép. Anh ta có một kỹ năng bị động giúp tăng giảm sát thương trước sát thương nhận vào dựa trên tỷ lệ máu đã mất. Nếu chỉ mua các vật phẩm tấn công, anh ta sẽ gây ra rất nhiều sát thương nhưng sẽ có lượng máu và phòng thủ thấp, ảnh hưởng đến khả năng sống sót.

Nếu Zephys mua kết hợp các vật phẩm tấn công và phòng thủ, anh ta có thể gây sát thương cho cả đội trong khi vẫn gây ra một lượng sát thương đáng kể. Nếu Zephys chỉ mua các vật phẩm phòng thủ, anh ta có thể tăng khả năng giảm sát thương của mình lên mức tối đa, gần như không thể chết trong hầu hết các trường hợp như một nhân vật thuộc lớp Xe tăng, nhưng sẽ gây ra lượng sát thương thấp hơn đáng kể. Kiểu chơi này có thể áp dụng cho tất cả các anh hùng, cho phép xe tăng đóng vai trò chiến binh, pháp sư đóng vai trò hỗ trợ và ngược lại.

Hướng dẫn Cách Đặt Tên Kí Tự Đặc Biệt LQ nhanh chóng và đẹp mắt.

Ký tự hình súc độc đáo

Kiểu chữ thu nhỏ trên đầu mới lạ

Chữ kết hợp số ấn tượng

Đặt tên bằng ký tự bông hoa, chữ cái

Bật mí game thủ cách Tạo Tên Kí Tự LQ với công cụ Ký Tự Đặc Biệt sẵn có tại chúng tôi

🌿TẠO TÊN KÍ TỰ ĐẸP🌿

🔶TẠO TÊN CHỮ KIỂU ĐẸP🔶

Điểm qua Những Tên Kí Tự LQ 2023 Đẹp Nhất và đặc sắc nhất.

Điểm qua những mẫu ❄️Tên Nhân Vật Liên Quân Đẹp❄️ và độc lạ

Điểm qua những kiểu Tên Kí Tự LQ Cute dễ thương hết nấc.

_‿ℳöøɳٿ_◇◆ขไ◇◆_➻❥︵ℳai_➻❥﹏✍NaryChan❦_➻❥ðṑ︵²⁰⁰⁵ðɪēи︵²⁰⁰⁵❣_➻❥₷ɦ¡ղℯ♪_➻❥Qυεεռ_➻❥ßíʈღʈʉốʈ☠_➻❥ლâɣ﹏✍_☞Vợ★Dâm_☪Sɧįɳƴ_♔Âητỷ_♘◠ℑɧươոɠ❁_♚➻Giang~²º_♚¬MʏℒՕvɛ_♥◇e&a◇♥_♥ⓛⓞⓥⓔ♥☜Tu_♪Min♪~~_♪Yoko_✵ℳïɛ‿❁_✿۶メũη︵✞_❄Mèo_❋ℳøøn❖︵ßèoɞ_❤EYA❤_❥Ƭrαnɠ﹏❣_❥Ҳù⋆hâღ_❦ℭʜεᴙγ_¹էrái⇜Էim_₆₇₈₉LINH

Khám phá danh sách Tên Liên Quân Bá Đạo trên từng hạt gạo.

Gửi tặng người chơi danh sách Tên Kí Tự LQ Ios mới nhất.

Top 1001 cái 🌿Tên Liên Quân Bựa🌿 và lầy lội nhất

Bật mí cách nhận Vòng Quay Liên Quân Miễn Phí Trúng Thưởng nhanh chóng, đơn giản nhất.

Gửi tặng 🍀Vòng Quay Liên Quân Miễn Phí🍀 nhận quà liền tay

Giới thiệu mẫu những kí tự hình súng đẹp mà anh em có thể dùng để tạo tên trong Liên Quân ngầu.

╾━╤デ╦︻

︻┳═一

︻╦̵̵͇̿̿̿̿╤──

Ⓞ═╦╗

⌐╦╦═─

︻┳デ═—

̿ ̿’̿’̵͇̿̿

▄︻̷̿┻̿═━一

Mời bạn tham khảo danh sách Tên Kí Tự Đặc Biệt LQ Idol.

¡ɗ❍£¡ðℴℒ☀ℑ𝔡𝔬𝔩ℭ𝔬𝔪𝔭𝔩𝔢𝔵 ☁ᴵdᴏᄂ★ID❍ℒ★★i̶d̶o̶l̶★★lữbốͥidͣoͫl★★thaneͥidͣoͫl★ ♡IᗪØ₤♡❥łĐØⱠ™༄༂ι∂σℓ༂࿐๖ۣۜI๖ۣۜD๖ۣۜO๖ۣۜLd01 [̲̅i̲̅][̲̅d̲̅][̲̅o̲̅][̲̅l̲̅]ʚLinhɞ⁀ᶦᵈᵒᶫʚLinhɞ⁀ᶦᵈᵒᶫ !I҉D҉O҉L ᴵᴰᴼᴸIdo Idoℓ⚔IdolDoomIdøℓ🎹Id๏ℓ Ipol⛄Iᖙ๏l✨ ℠I̐D̐O̐L̐ᴾᴿᴼシ🏄ℑᖙ𝖨lC☢mͥթlͣeͫ𝔵 

Chia sẻ thêm đến bạn 🍃Tên Liên Quân Ngầu Lòi🍃 và độc đáo nhất

Khám phá danh sách Tên Chữ Kiểu Liên Quân mới lạ và độc đáo nhất.

➻¢нιєиঌкєッ➻❥︵Aɳɧ﹏❣➻❥︵ℬăɳg*.:➻❥︵Čĥiέň➻❥︵Čĥiέň➻❥︵ℳai➻❥︵ℳin.廴ầy➻❥✿ℳυɳ➻❥๖ۣۜƒø✘➻❥๖R❂Sɛ﹏➻❥๖R❂Sɛ﹏❣➻❥ɕấʊ✿➻❥ĤŐ✚ßÁŐ✟➻❥M͜͡O͜͡N͜͡K͜͡E͜͡Y͜͡۝ঔৣ✞➻❥ℛȇɳ༉➅➈➻❥ℛȇɳ༉➅➈➻❥ß❍❍﹏❣➻❥Ƭųαη➺❥VH❥➺➻❥β¡η﹏✍➻❥βε´٥﹏❣➻❥ℵóα❣☞co-cu-to☜☞Cʉ★Kɧáɳɧ☞Kunツβựα☞Kunツβựα↝ℚµẩƴ☞Vợ★Dâm☞Ҳųƙą✿☞廴ɛɛ‿ღ☞廴oυis☜T͙ôï︵❣Ӏà︵❣ⓐı☥

Trọn bộ sưu tập ☀️Tên Liên Quân Tiếng Anh Hay Nhất☀️

Tiết lộ những kiểu Tên Kiểu Liên Quân Đẹp Cho Cặp Đôi mới nhất.

Trọn bộ kiểu Kí Tự Tên LQ Chữ Nhỏ ấn tượng nhất.

¬†imCầnCóE™

★彡KING︵²ᵏ³

✟şóı™βạ☪❖ ™

¹št Peace‿✶

¹էrái⇜Էim

๖ۣۜđại̾ b̾àn̾g̾²ᵏ⁹ッ

๖ۣۜNhõx♥Çry™

ℭɦ¡ ℭʊζℰ⁀ᶜᵘᵗᵉ

En”•s

ßσss™

™ˆ†ìñh♥Ảøˆ™

™ˆ†ìñh♥Ảøˆ™

™¶î€u♥†hu™

™ĐåîÇøng†µ™

є๓๖ۣۜơเ๖ۣۜςứย︵⁹⁹

ღ[N̐]✺ᙢöön²ᵏ⁵⁀ᶦᵈᵒᶫ

ツĐạเ☂вàฑǥ⁀ᶦᵈᵒᶫ

Không thể bỏ lỡ những kiểu 💫Tên Liên Quân Bá Đạo💫

Hướng dẫn cách Kí Tự Tên Dài LQ đầy đủ và chi tiết trong video sau.

Tổng hợp những kiểu Kí Tự Tên LQ Đẹp Cho Nam.

╰☜Čưɱ☞╯╰☜Tẹt☞╯©shinichi©¬†imCầnCóE™°☆ Łøʋε ☆°°☆Šu-βเη☆°゚゚°☆ςôฑǥ ฑɦũ☆° ゚☂Gấu❦Baby﹏ღ☆》Hãčķěř《☆☆๖ۣۜǤαмєŦV☆☆Đồng☆ Tháp☆☆Isora☆Ťrąиɠ‿✶★§εΙεηα★๖ۣۜTìм ¢ɦó★★๖ۣۜTυүểη bạη tɾαĭ★★anhhàngͥx�ͣ�ͫm★★Escape.★Ğà ċôŋɠ ŋɠɦїệρ★★ɠáηɦ Tεαм qυả Rạ★★ɠáї ℓò էôη★★Kelvin#7#★ƝgãƇây★Ôŋɠ đâү ŋàү★★Paiɴ★Ƥøsєiđöŋ★★ҩô ɗụղɕ★ 

Ngoài những mẫu được cung cấp sẵn, bạn có thể tự tạo mẫu riêng mình bằng các kiểu như:

🎼Kí Tự Nốt Nhạc🎼

🌻Kí Tự Đặc Biệt Bông Hoa🌻

🌵Tạo Chữ Nghệ Thuật Online🌵

💥Kí Hiệu Kỹ Thuật Điện💥

Bộ sưu tập Kí Tự Tên LQ Đẹp Cho Nữ bạn đừng bỏ lỡ.

★Ҩυỳηɦ★★彡çáօ❦ղհỏღ★彡t̾h̾a̾n̾h̾v̾ân̾彡★★彡ᴛʜᴇᴋɪɴɢ彡★☉₷υpěř Mαη☉☠TễuTíTởn☠ми⁰⁰⋆☠ми⁰⁰⋆☣Ƙɦǿเ☣ℜɨωσи☪Sɧįɳƴ♈nolo♈♔〘Ł€Ꮆ€ŇĐ〙♔♔⌒βοοrjη#2♔⌒βοοrjη#2♔๖ۣۜGÀ♔Âητỷ♔Muyn︵ღ♔MϊMϊ♔TђỏNɠọɕ﹏♔βôɳɠ♚♚➻Giang~²º☠Zoro‿ღ♚❍αɴɧ♚๖ۣۜJ℮rry♚Cún♚Tôm’s♚мẹᴅặɴcâɴмᴀᴘ☠♜ ℳʂѶɑɳ♜长ιฑǥ-Ɗø-Ʀεɱøη♡♡{kim}♡♡♡✡ßeel✡♡

Cách đặt 😍Tên Liên Quân Đẹp Cho Nam Nữ😍 mới nhất

Top 1001 Tên Kí Tự LQ Đẹp và độc đáo.

♡✴ﻲℳiղh✴♡♡๖ۣۜCô ¢ɦủ ηɦỏ♡♡๖ۣۜɦả¡ Ҩųαƴ ✘ℯ♡๖ۣۜ♡๖ۣۜHãм ʋℓ♡♡๖ۣۜTɦí¢ɦ ɠì♡♡em๛muốn๛lái๛chị♡♡Ô Čáї DⱮ♥◇e&a◇♥♥ⓛⓞⓥⓔ♥☜Tu♪Min♪~~♪Yoko♫ђöล♥ßล†♥†µ♫♬Sînɠer✎﹏KußuįĐz✎﹏ѕυʚɞтυ➻❖✎﹏ღít﹏²²✎⌢Pisces✎ℕgân︵✯✔Rin✘⊙ⓐ© ლორ✘Bo✞ঔৣ۝۝ঔৣ✞✟₪i✥Ϝѻϰ⋆✦ᴹèᴼ❤ᴹᵁᴺ⁀ᶦᵈᵒᶫ✦ςúภ♪ς๏ภ★彡✰︵Ɗυиɠ︵✰✰¢ɦσ tүм®✰๖ۣۜ๖ۣۜŇɦìη ¢ση ¢ẹ¢ッ✰✰๖ۣۜCả ηɦà мàү✰✰๖ۣۜCụ¢ tạ ηɠɦìη ¢âη✰✰๖ۣۜDσãη ¢ɦí bìηɦ✰✰๖ۣۜSó¢ ¢ɦυốĭ✰✰๖ۣۜYêυ εм ɦàηɠ χóм✰✰Ɓắp✰Híp✰₷ƙƴ-๖ۣۜTɦïếυ-Gîล-d̲̅a̲̅r̲̅k̲̅-s̲̅t̲̅a̲̅r̲̅✰Ťìɱ ʋàŋɠ qʉα ɱáŋɠ✰

Tiết lộ những kiểu 🔶Tên Liên Quân Chất🔶 phát ngất

Đừng bỏ lỡ những kiểu Tên Kí Tự LQ Độc.

✰Tômháosắt✵↬тяυиg99✵G_Ɗragøn✵ℳïɛ‿❁✾︵ئJuna✾︵ئ廴iz✿﹏Ƭɦảσ﹏✿✾GིAི❖︵LིOིIི♕✿ ﹏Ҩɛsէa ﹏✿✿︵✿™ʀɪη✿ČàTɧối❼❷✿çɦờξm¹tí✿✿Çɦờ-ξm-¹-tí✿✿ℑøɣçɛ︵❣✿ℳy✿Sɧɣɳ❂Jun❖︵ßèoɞ❄Rius♒❍H✰ℱ♡ℒ

Bật mí cách 🍁Nạp Thẻ Vina Miễn Phí🍁 đủ mọi mệnh giá

Mời bạn tìm hiểu thêm cách đổi Tên Ký Tự Liên Quân Hay đẹp nhất.

❖ℜaɱbo❖ℜamie﹏❣❖₷ún⇜❣﹏C°Á°O﹏❣❣๖ۣۜB๖ۣۜE๖ۣۜO❣❣廴σҩɛ❤EYA❤❥︵₣σrεvëɾ™*❥︵₷ilεnէ…❥Ą⋆δɣɳ‿✾❥Ƭrαnɠ﹏❣❦ƙɦ¡▲☪ℴท︵✰•´¯`•.мèσ๛ℓườι.•´¯`••ʑℰℜ❍ ζ❍⁀ᶜᵘᵗᵉ※Ɗۼɱ๏๏ɳ༂d̲̅a̲̅r̲̅k̲̅☬s̲̅t̲̅a̲̅r̲̅➻༄༂H*T༂-๖Çá❍࿐༄༂ßÇŠ•Ƙσŧᶒᶍ༉༄༂ßαϮ-Mαη༉༺ℒữ༒ℬố༻༺ωїɳωїɳ༻༺тɦїεη✚ηɠα༻⛳ROmeO°°¶¶³⁶Ốc✿Xào₆₇₈₉LINH๖ۣۜÁc☼๖ۣۜQuỷ๖ACE✪¢нιм❖︵υиɢ 

Mời bạn tìm hiểu những kiểu 💦Tên Liên Quân Độc💦

Âү ɗα đαʉ qʉάBocute‿✿Boss‿❤PROBⓞ彡★★C҉O҉R҉O҉N҉A҉ÇɑиɗүČɦếէ ŋὲ ċøŋ  ŤČɦị ɦàŋɠ אóɱ♡Čɦα̣ү đâʉ ċɦø էɦøάէƇỏ₃₤áðằɴg¸Ɗąrƙ✷ξlɛ۶Đầʉ ɦὰŋɠ đїĐậu︵Phộngđạζ ❶ £íζĐể đấү ¢ɦσ tασĐể đǿ εɱ ℓøĐời»ƒụ«ßạcĐồηɠ độĭ ηɠυĐươηɠ tăηɠ ℓấү ʋƙᴇммuốɴʟáιcнịʚ๖ۣۜGì … ๖ۣۜMẹ ๖ۣۜXεмʚ๖ۣۜMìηɦ tασ ℓà đủ 

Nhanh tay ✨Nạp Thẻ Mobi Miễn Phí✨ đến mọi thuê bao

🔶Liên Hệ🔶

Danh Sách Các Ngân Hàng Liên Kết Với Techcombank Năm 2023

TechcomBank là ngân hàng lớn, uy tín nên có liên kết với hầu hết các ngân hàng tại Việt Nam. Để cập nhật danh sách các ngân hàng liên kết với TechcomBank mới nhất, hãy theo dõi bài viết sau.

Như chúng ta đã biết, TechcomBank là một trong những ngân hàng TMCP lớn nhất tại Việt Nam. Vì thế, TechcomBank liên kết vững mạnh với hệ thống các ngân hàng nhằm thúc đẩy hoạt động tài chính cũng như đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, có nhiều khách hàng muốn chuyển tiền từ ngân hàng sang ngân hàng khác bằng thẻ ATM. Thế nhưng lại không biết TechcomBank hiện đang liên kết với những ngân hàng nào?

Do đó, trong bài viết này chúng tôi sẽ cung cấp danh sách các ngân hàng liên kết với TechcomBank để khách hàng thuận tiện hơn trong khi giao dịch.

Giới thiệu đôi nét về ngân hàng TechcomBank

TechcomBank có tên gọi đầy đủ là Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (tên tiếng Anh: Vietnam Technological and Commercial Joint – Stock Bank) được thành lập thành lập năm 1993.

Trải qua hơn 27 năm hình thành và phát triển, TechcomBank vươn lên trở thành một trong những ngân hàng lớn trên thị trường tài chính Việt Nam cũng như Châu Á. Với tài chính vững mạnh, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng, TechcomBank ngày càng được nhiều khách hàng tin tưởng.

Tính đến nay, TechcomBank đang phục vụ hơn 5.4 triệu khách hàng ở Việt Nam, hơn 315 chi nhánh/phòng giao dịch hơn 315 phủ sóng trên toàn quốc. Bên cạnh đó, TechcomBank còn trở thành ngân hàng lớn hàng đầu về vốn điều lệ.

Vì sao cần biết TechcomBank liên kết với ngân hàng nào?

Hiện nay, nhu cầu giao dịch chuyển khoản, nhận tiền, rút tiền của người dùng ngày càng gia tăng. Vì thế, việc các ngân hàng liên kết với nhau là điều tất yếu giúp các giao dịch giữa các tài khoản diễn ra nhanh chóng, thuận tiện.

Việc nắm rõ danh sách các ngân hàng liên kết với TechcomBank giúp khách hàng có thể dễ dàng thực hiện giao dịch chuyển tiền, nhận tiền, rút tiền tại các ngân hàng khác, không nhất thiết phải phòng giao dịch hoặc cây ATM ngân hàng TechcomBank.

Bên cạnh đó, việc sử dụng các cây ATM/phòng giao dịch của ngân hàng liên kết với TechcomBank giúp tiết kiệm thời gian và công sức đi lại. Đặc biệt, với dịch vụ Internet Banking, khách hàng có thể thực hiện giao dịch chuyển tiền tới người nhận khác ngân hàng mọi lúc mọi nơi.

Như vậy có thể thấy rằng, TechcomBank liên kết với các ngân hàng khác giúp cho các giao dịch diễn ra nhanh chóng, thuận tiện, không mất thời gian và công sức đi lại.

Danh sách các ngân hàng liên kết với TechcomBank

Ngân hàng TechcomBank hiện đang liên kết với 44 ngân hàng tại Việt Nam. Tất cả các ngân hàng này đều nằm trong khối Napas, vì thế khách hàng đang sử dụng thẻ/tài khoản của các ngân hàng này đều được phép giao dịch với nhau.   

STT

Tên ngân hàng

1

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VietcomBank)

2

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn(AgriBank)

3

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

4

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank)

5

Ngân hàng TMCP Kỹ thương (TechcomBank)

6

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

7

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín(SacomBank)

8

Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng (VPBank)

9

Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank)

10

Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (EximBank)

11

Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB)

12

Ngân hàng Quốc Tế VIB (VIB)

13

Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MBBank)

14

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)

15

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB)

16

Ngân hàng Phát triển nhà tp Hồ Chí Minh (HDBank)

17

Ngân Hàng TMCP Bắc Á (BacABank)

18

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn (SCB)

19

Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBANK)

20

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

21

Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank)

22

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank)

23

Ngân Hàng Bản Việt (Viet Capital Bank)

24

Ngân hàng Quốc Dân (NCB)

25

Ngân hàng TNHH MTV Hong Leong VN (Hong Leong Bank Vietnam)

26

Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex (PG Bank)

27

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank)

28

Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga (VRB)

29

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank)

30

Ngân hàng Public Bank Vietnam

31

Ngân hàng Bưu điện (LienvietpostBank)

32

Ngân hàng Bảo Việt (BaoVietBank)

33

Ngân hàng Cổ phần Thương mại Dầu khí Toàn cầu (GPBank)

34

Ngân hàng Indovina (IVB)

35

Ngân hàng Kiên Long (KienlongBank)

36

Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín (VietBank)

37

Ngân hàng Shinhan (Shinhan Bank)

38

Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương (SaigonBank)

39

Ngân hàng TNHH MTV CIMB Việt Nam (CIMB Việt Nam)

40

Ngân Hàng Woori (Woori Bank)

41

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-op Bank)

42

Ngân Hàng TMCP Việt Á (VietABank)

43

Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc (Industrial Bank of Korea)

44

Ngân hàng United Overseas Bank (UOB)

Phí chuyển tiền từ TechcomBank sang ngân hàng liên kết

Đối với giao dịch chuyển tiền từ TechcomBank sang ngân hàng khác có liên kết, khách hàng sẽ phải chịu mức phí như sau:

Giao dịch chuyển tiền

Mức phí

Phí gửi tiền qua hệ thống liên kết

Tại quầy giao dịch

0,035% số tiền gửi, tối thiểu 20.000 VND, tối đa 1 triệu VND.

Gửi qua E-Banking

Miễn phí

Chuyển khoản qua số thẻ, số tài khoản bằng dịch vụ 24/7

Chuyển bằng E-Banking

Miễn phí

Chuyển khoản liên ngân hàng qua áy ATM

10.000 VND/lần.

Cách chuyển tiền từ Techcombank sang ngân hàng liên kết

Ngân hàng TechcomBank cho phép khách hàng chuyển tiền tới các ngân hàng liên kết bằng nhiều hình thức khác nhau. Cụ thể:

Chuyển tiền tại cây ATM

Bước 1: Tới cây ATM của ngân hàng Techcombank hoặc bất cứ cây ATM nào của ngân hàng liên kết.

Bước 2: Cho thẻ vào khe, lựa chọn ngôn ngữ và nhập mã PIN của thẻ.

Bước 4: Điền số thẻ/số tài khoản người thụ hưởng cùng số tiền muốn chuyển.

Bước 5: Kiểm tra lại các thông tin giao dịch, nếu chính xác nhấn OK. Màn hình ATM thông báo giao dịch thành công.

Chuyển tiền tại quầy giao dịch

Khách hàng có thể tới các quầy giao dịch của ngân hàng VietcomBank. Sau đó, điền đầy đủ các thông tin của người nhận, nhân viên ngân hàng sẽ giúp khách hàng hoàn tất các giao dịch cần thiết.

Chuyển tiền qua Internet Banking/Mobile Banking

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản trên trang web chính thức của TechcomBank hoặc bằng ứng dụng trên điện thoại. 

Bước 2: Chọn mục chuyển tiền, lựa chọn hình thức chuyển tiền (trong nước hay quốc tế).

Bước 3: Điền thông tin người nhận bao gồm Tên người nhận, số tài khoản, ngân hàng hưởng thụ, số tiền chuyển kèm nội dung.

Bước 4: Hệ thống sẽ gửi mã xác nhận OTP, khách hàng nhập chính xác mã. 

Bước 5: Thông báo giao dịch thành công.

TÌM HIỂU THÊM:

5/5 – (1 bình chọn)

Cập nhật thông tin chi tiết về Todo List: Liên Kết Route Và Model Tự Động Trong Laravel trên website Shnr.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!